BIP
piątek, 06 grudnia 2019 r. 340 dzień roku
INFORMACJA - "DOBRY START" (300+)

INFORMACJA

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie informuje, że od 01 lipca 2019 r. można składać drogą elektroniczną ( za pomocą systemu Emp@tia, banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych świadczących usługi składania  wniosków drogą elektroniczną) wnioski o świadczenie dobry start.


W okresie od 01 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r. wnioski można składać drogą papierową (listownie lub osobiście w siedzibie M-GOPS w Polanowie na sali obsługi interesantów w godzinach:    · poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30 - 13.00,         ·  czwartek: 7.30 -16.30


 
Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana z adresu e-mail:

mgops@polanow.pl

 Można dowiedzieć się osobiście o przyznaniu świadczenia w siedzibie ośrodka.

 Wzór wniosku można pobrać ze strony BIP M-GOPS w Polanowie.
 
Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie BIP M-GOPS w Polanowie.

   Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. 
 
Wydania decyzji wymaga odmowa przyznania świadczenia lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.

Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Szukaj w BIP
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie - PHP and design by Krzysztof Szypulski