BIP
piątek, 06 grudnia 2019 r. 340 dzień roku
STYPENDIA / ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK 2019/2020


STYPENDIA  /  ZASIŁKI SZKOLNE

 na rok szkolny 2019 / 2020

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wniosek o stypendium / zasiłek szkolny należy złożyć w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego (tzn. że wnioski będą przyjmowane od 1-15 października)

 Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

          zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Polanów,

    miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł netto.

 

Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Szukaj w BIP
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie - PHP and design by Krzysztof Szypulski