BIP
sobota, 23 listopada 2019 r. 327 dzień roku
Organizacja pracy M-GOPS

 

Składanie podań o pomoc / wniosków:
m
ożna je złożyć osobiście na Sali Obsługi Interesantów w siedzibie Ośrodka,
 przysłać listownie lub drogą internetową.


Godziny przyjmowania interesantów:

 Dyrektor M-GOPS w Polanowie

Dyrektor przyjmuje interesantów w dni robocze w godzinach od 9.00 do 11.00.

 

Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Finansowej

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach od 7.30 do 11.00.

W każdej trudnej sytuacji rodzina lub osoba może zgłosić się do pracownika socjalnego w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.00.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Pracownicy przyjmują interesantów w dni robocze ( Pn, Wt, Śr, Pt.) w godzinach od 7.30 do 13.00.

W czwartek w godzinach od 7.30 do 16.30.

 

Dział Wspierania Rodziny

Asystent rodziny przyjmuje interesantów w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

Pozostali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie 

Przyjmują intersantów w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.00.

 

 

  

Wnioski / Podania o pomoc w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy
w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zgłaszającej się o pomoc.

 

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia podania o pomoc.

 

 

 Do podania o pomoc społeczną, dożywianie, miejsce w ŚDS każdorazowo należy dołączyć:
- zaświadczenie o dochodzie osiągniętym w miesiącu poprzedzającym,
- oświadczenie o dodatkowym dochodzie za miesiąc poprzedzający,
- oświadczenie o stanie majątkowym.

Podanie o pomoc jest ważne, jeżeli jest podpisane i rozpatrzone będzie, gdy dołączone będą niezbędne dokumenty.

 

 

 

 

 

 

           

 

Włącz/wyłącz stopkę dokumentu  Drukuj dokument
Szukaj w BIP
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie - PHP and design by Krzysztof Szypulski