BIP
sobota, 23 listopada 2019 r. 327 dzień roku
Rejestr zmian

zdarzeń: 1348, strona 8 z 14
««  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  »»

Data Temat Operacja Dodał
06.08.2014 (13:01) Gminne spotkanie integracyjne pn.,,Pożegnanie Lata edycja Pietrzyk Iwona
06.08.2014 (12:58) Gminne spotkanie integracyjne pn.,,Pożegnanie Lata" edycja Pietrzyk Iwona
06.08.2014 (12:51) Świadczenia Rodzinne edycja Pietrzyk Iwona
06.08.2014 (12:45) Oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie w m-cu ....... edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:27) Oferty pracy edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:26) Oferty pracy edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:24) Dział Kadr edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:15) Ogłoszenie w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalny - stypendium szkolne/zasiłek szkolny edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:15) Ogłoszenie w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalny - stypendium szkolne/zasiłek szkolny dodanie Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:12) Ogłoszenie w sprawie Karty Dużej Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:03) Ogłoszenie w sprawie Karty Dużej Rodziny dodanie Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:02) Czym jest Karta Dużej Rodziny? edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:02) Czym jest Karta Dużej Rodziny? dodanie Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (14:01) Informacja w sprawie Karty Dużej Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:59) Informacja w sprawie Karty Dużej Rodziny dodanie Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:56) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:55) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:52) dodanie Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:52) Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne / zasiłek szkolny edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:52) Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne / zasiłek szkolny dodanie Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:50) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:50) Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dodanie Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:47) Karta Dużej Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
05.08.2014 (13:47) Karta Dużej Rodziny dodanie Pietrzyk Iwona
03.02.2014 (09:23) Harmonogram wypłat zasiłków okresowych i celowych na rok 2014 edycja Pietrzyk Iwona
03.02.2014 (09:21) Harmonogram wypłat zasiłków stałych na rok 2014 edycja Pietrzyk Iwona
03.02.2014 (09:21) Harmonogram wypłat zasiłków stałych na rok 2014 edycja Pietrzyk Iwona
03.02.2014 (09:20) Harmonogram wypłat zasiłków okresowych i celowych na rok 2014 edycja Pietrzyk Iwona
03.02.2014 (09:19) Harmonogram wypłat zasilków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2014 edycja Pietrzyk Iwona
03.02.2014 (09:17) Harmonogram wypłat zasilków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2013 edycja Pietrzyk Iwona
03.02.2014 (09:15) Podanie o przyznanie pomocy rzeczowej z Banku Żywności edycja Pietrzyk Iwona
30.12.2013 (09:26) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego edycja Pietrzyk Iwona
30.12.2013 (09:26) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego edycja Pietrzyk Iwona
30.12.2013 (09:25) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego edycja Pietrzyk Iwona
30.12.2013 (09:24) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego dodanie Pietrzyk Iwona
29.10.2013 (07:41) Podanie o przyznanie pomocy rzeczowej z Banku Żywności edycja Pietrzyk Iwona
17.06.2013 (09:01) WAŻNE - INFORMACJA dot. ŚWIADCZEŃ PIELĘNACYJNYCH edycja Pietrzyk Iwona
17.06.2013 (09:01) WAŻNE - INFORMACJA dot. ŚWIADCZEŃ PIELĘNACYJNYCH edycja Pietrzyk Iwona
17.06.2013 (08:59) WAŻNE - INFORMACJA dot. ŚWIADCZEŃ PIELĘNACYJNYCH dodanie Pietrzyk Iwona
15.05.2013 (07:50) Podanie o przyznanie pomocy rzeczowej z Banku Żywności edycja Pietrzyk Iwona
19.02.2013 (08:30) Początek 2013 roku w Krągu edycja Pietrzyk Iwona
19.02.2013 (08:29) Początek 2013 roku w Krągu edycja Pietrzyk Iwona
19.02.2013 (08:23) Początek 2013 roku w Krągu dodanie Pietrzyk Iwona
19.02.2013 (08:19) Asystent Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
19.02.2013 (08:18) Asystenci Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:40) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu do Fun.Alim. edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:34) Tabela wydatków - druk do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:33) Tabela wydatków - druk do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:32) Tabela wydatków - druk do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dodanie Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:26) KOMUNIKAT dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:26) KOMUNIKAT dot. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) dodanie Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:18) KOMUNIKAT dot. ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:17) KOMUNIKAT dot. ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (12:16) KOMUNIKAT dot. ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH dodanie Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (11:56) KOMUNIKAT KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (11:53) KOMUNIKAT KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (11:52) KOMUNIKAT KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (11:49) KOMUNIKAT KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ edycja Pietrzyk Iwona
28.01.2013 (11:48) KOMUNIKAT KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (14:26) Regulamin, struktura organizacyjna M-GOPS w Polanowie edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (14:24) Regulamin organizacyjny edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (14:24) Regulamin organizacyjny edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (14:22) Regulamin organizacyjny edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (14:12) Świadczenia Pielęgnacyjne - USTAWA edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:57) Pracownik edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:56) Zasady korzystania z pomocy rzeczowej z Banku Żywności edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:56) Pracownik edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:55) Pracownik edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:55) Pracownik dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:51) Pracownik edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:51) Pracownik edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:49) Pracownik dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:46) OGŁOSZENIE edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:41) Klub Integracji Społecznej edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:27) Zadania Asystenta Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:26) Zadania Asystenta Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:25) Zadania Asystenta Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:22) Zadania Asystenta Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:21) Zadania Asystenta Rodziny dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:19) Aystenci Rodziny edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:15) Swiadczenia Pielęgnacyjne - USTAWA edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (13:15) Swiadczenia Pielęgnacyjne - USTAWA edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:59) Swiadczenia Pielęgnacyjne - USTAWA dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:57) Oferty pracy edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:55) Oferty pracy edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:43) AKTUALNOŚCI edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:36) AKTUALNOŚCI edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:32) AKTUALNOŚCI edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:28) AKTUALNOŚCI dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:26) Oferty pracy edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:24) Oferty pracy edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:11) Dodatki mieszkaniowe - USTAWA edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:10) Dodatki mieszkaniowe - USTAWA edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:10) Dodatki mieszkaniowe - USTAWA dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (12:09) Dodatki mieszkaniowe usunięcie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (11:41) Oferty pracy edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (11:39) Oferty pracy dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (11:31) Fundusz Alimentacyjny - USTAWA edycja Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (11:30) Fundusz Alimentacyjny - USTAWA dodanie Pietrzyk Iwona
10.01.2013 (11:30) Fundusz Alimentacyjny usunięcie Pietrzyk Iwona

zdarzeń: 1348, strona 8 z 14
««  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  »»
Szukaj w BIP
Poprawny XHTML 1.1 Strict Poprawny CSS!
© 2009 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie - PHP and design by Krzysztof Szypulski